ARTWAMA Stowarzyszenie zwykłe

 

Popularyzuje i promuje działania na rzecz fotografii jako sztuki i jako zabawy. Angażuje środowisko lokalne i regionalne do spotkań z fotografią.

Współpracuje z innymi organizacjami o podobnych profilach zainteresowań. Inicjuje, wspiera i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną w zakresie fotografii.

 

Kim nie jesteśmy? Nie stanowimy kolejnej na rynku oferty warsztatów i szkoleń. Nie jesteśmy też zrzeszeniem aspirujących artystów fotografików.

Nie chcemy być alternatywą dla kogokolwiek.

Jesteśmy inicjatywą.

 

 

PIOTR

WYRZYKOWSKI

DAREK

PROKOPCZUK

MARCIN

KIERUL

                                                                              

                                                                                                                                         

 

kontakt@artwama.pl